מס' כרטיס 94874  מדור ומדף: סב-א
 
אגרות צפון
יכלכל תשעה עשר מכתבים על דבר היהדות חברם
בלשון אשכנז הרב:
הירש, שמשון ב"ר רפאל
ונעתקו לשפת עבר, גם חברה תולדות המחבר:
אהרנזאהן, משה זלמן ב"ר שמואל הלל מקאוונא
מקאוונא
ווילנא תרנ
8°. 244 ע'
(האלמנה והאחים ראם)
טופס נוסף במדור כג-א
 
לתצלום הספר לחץ כאן