מס' כרטיס 94887  מדור ומדף: סד-א
 
אגרת הגר"א
אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א)
באשטייט פין זייער שיין מוסר
סאטמאר תרצז
16°. 16 ע'
(מאיר ליב הירש). בסופו הוספה מהמו"ל
 
לתצלום הספר לחץ כאן