מס' כרטיס 94891  מדור ומדף: קכא-א
 
אגרת רבן יוחנן בן זכאי
יוחנן בן זכאי
עם פירוש באר יצחק להרב:
דזובאס, אברהם יצחק
אנטוורפן תרפט
8°. (1), 56 דף
2 טפסים. (יוסף פלעסנער)
 
לתצלום הספר לחץ כאן