מס' כרטיס 94892  מדור ומדף: סב-א
 
אגרת דרבי יוחנן בן זכאי
עם שני פירושים, א) בשם פירוש:
אשכנזי, אליעזר
ב)
קול יהודה
ברמן, משה יהודה ב"ר דוד הלוי
הוצאה שני'
ווארשא תרצב
8°. 32 ע'.
(האחים פעדער)
 
לתצלום הספר לחץ כאן