מס' כרטיס 94893  מדור ומדף: קכא-א
 
אגרת דרבי יוחנן בן זכאי
עם שני פירושים:
קול יהודה
וגם פי' ר"א אשכנזי
ווארשא חש"ד
8°. (16) דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן