מס' כרטיס 94897  מדור ומדף: סד-א
 
אגרת הרמב"ן
עם העתקה בלשון ע"ט הנק':
פתשגן הכתב
וגם פי' ודרשות ודברי מוסר בשם:
יד אמונה
טייכנער, יששכר דוב
וינה תרפג
8°. 34 ע'
(יוניאן). 2 טפסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן