מס' כרטיס 94904  מדור ומדף: קכו-א
 
אגרת אל תהי כאבותיך
קובץ ויכוחים וענינים שונים ע"י ר'
עקריש, יצחק ב"ר אברהם
קושטא שלז
.16°
בלתי שלימה. בתחלתו בכתי"ק אדמו"ר
מהריי"צ נ"ע: אגרת ... של"ז
 
לתצלום הספר לחץ כאן