מס' כרטיס 94907  מדור ומדף: עב-א
 
אגרת ארחות עולם
פריצול, אברהם
ע"י:
לנדא, ישראל
כולל גם:
אגרת תימן
משה בן מימון (הרמב"ם)
סוד מורא
אבן עזרא, אברהם ב"ר מאיר
פראג תקנג
8°. (5), עו דף
טופס שני במדור קכב-א
 
לתצלום הספר לחץ כאן