מס' כרטיס 94911  מדור ומדף: סב-א
 
אגרת בעלי חיים
נעתק מלשון ערב ע"י החכם ר':
קלונימוס
ברלין תקכב
12°. (2), 62 דף
(הבחור משה ב"ר מרדכי מלצברג). 2 טפסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן