מס' כרטיס 94914  מדור ומדף: סב-מ
 
אגרת בעלי חיים
נדפס במנטובה בשנת ש"ב ובשנת שי"ז ובפפ"ד
שנת תסד ובברלין שנת תקכב ועתה נתעורר
הרבני בנימין בישקע ב"ר יעקב מהוראדנא
והדפיס מחדש
ווילנא תקסב
8°. (1), 62 דף והשאר חסר
נכרך עם: מצות השם
 
לתצלום הספר לחץ כאן