מס' כרטיס 94915  מדור ומדף: סב-א
 
אגרת בעלי חיים
העתיק אותו ר':
קלונימוס
מלשון ערבי ללשון עברי, ספר מלא חכמה
אלקית וטבעית ומוסר השכל
ווארשא תרג
12°. 46 דף
(דוד שקלאווער). 2 טפסים ועם א' נכרך:
זכרו תורת משה, קיצור חובת הלבבות, טופס
נוסף נכרך עם: המורה לצדקה
טופס נוסף נכרך עם: שערי קדושה
 
לתצלום הספר לחץ כאן