מס' כרטיס 94916  מדור ומדף: סב-א
 
אגרת בעלי חיים
חובר מאת ר':
קלונימוס
פיו פתח בחכמה האדם והחי' והבהמה, בחסרון
ובשלימות הטבעים ופעולות וחכמו
ווילנא תרלד
12°. 54 דף
(רי"ל מץ). טופס נוסף נכרך עם: מאמר
האחדות
טופס נוסף במדור קלא
 
לתצלום הספר לחץ כאן