מס' כרטיס 94920  מדור ומדף: סב-א
 
אגרת בקרת
חיות, צבי הירש
אבד"ק קאליש
כולל ענינים חדשים על התרגומים ומדרשים
הוצאה חדשה עם הוספה הגהות והערות בשם:
מסגרת
מאת:
בריל, יעקב רב דק"ק קאיעטין
רב דק"ק קאיעטיין
פרשבורג תריג
12°. 43 דף
(פארמאלס שמיד)
 
לתצלום הספר לחץ כאן