מס' כרטיס 94925  מדור ומדף: סב-א
 
אגרת בקרת
על מדרש דברים רבה מהדורת ר"ש ליברמן מאת:
פריס-חורב, יהודה
הדפסה מיוחדת מתוך הצופה כז תמוז תש
תל אביב תש
8°. (8) ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן