מס' כרטיס 94926  מדור ומדף: סב-א
 
אגרת בקורת
או:
הערות והוספות לס' קונטרס תרי"ג
מאת:
הלברשטם, שלמה זלמן חיים
ליק תרלח [] 1878
12°. 12 ע'
2 טפסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן