מס' כרטיס 94929  מדור ומדף: סב-א
 
אגרת בת שבע
עמרם, נתן ב"ר חיים
חקירות ומליצות
אמשטרדם תרב
6 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן