מס' כרטיס 94930  מדור ומדף: סד-א
 
אגרת גלויה
שלוחה מהר הקדש מירושלים לאחב"י בארצות
הגולה, מטרתה הרמת קרן התורה והדת בכל
תפוצות ישראל וביחוד באה"ק
ירושלים תרצט
8°. 36 ע'
(מרכז). 2 טפסים. ע"ט
 
לתצלום הספר לחץ כאן