מס' כרטיס 94933  מדור ומדף: סב-א
 
אגרת החיים
ישראל שלמה זלמן אהרן ב"ר יצחק אייזיק
הכהן, שו"ב דק"ק שערשאב
ווארשא תרעא
8°. (3), 37 דף
(פימענט ושוואבע)
 
לתצלום הספר לחץ כאן