מס' כרטיס 94937  מדור ומדף: סז-מ
 
אגרת הטיול
חיים ב"ר בצלאל
ענינים ע"ס א"ב בדרך פרד"ס
מעזיבוז [?] תקע
8°. 12 דף
אותיות מרובעות. נכרך עם: מאמר צבאות ה'
 
לתצלום הספר לחץ כאן