מס' כרטיס 94941  מדור ומדף: קכב-א
 
אגרת הטיול
חיים ב"ר בצלאל
ארם צובא תרלב
,32 32 דף
(אלי' חי במהר"א ששון)
 
לתצלום הספר לחץ כאן