מס' כרטיס 94952  מדור ומדף: סב-א
 
אגרת לקץ הימין
גאלדצווייג, יעקב
דרוש מתי יתחיל קבלת השבת של הקב"ה וביאת
משיחנו, נלוה אליו דברים אחדים ע"ד ישוב
א"י, נלוה אליו מאמר קדש ישראל, במשל
ומליצה, הרמזים חבר הרב מו"ה:
ויטאל, חיים ב"ר יוסף
מצאתי את הרמזים בכ"י
מנצ'סתר תרנו
12°. (1), 27 ע'
(יצחק איינדזיל).
עוד באנגלית:
12 ע'
 
לתצלום הספר לחץ כאן