מס' כרטיס 94953  מדור ומדף: קכא-א
 
אגרת לקץ הימין
קול מבשר ואומר, דרוש מתי יתחיל קבלת השבת
של הקב"ה וביאת משיחנו בעתה, הרמזים חבר
הרב מו"ה:
ויטאל, חיים ב"ר יוסף
הספר הזה נדפס בירושלים ועתה נדפס שנית
ע"י ר' פייביש בראער
פיעטרקוב תרסה
8°. 24 ע'
נכרך עם: שבע רצון, בחסידות. (בדפוס ר'
אברהם רויטענגארטען)
 
לתצלום הספר לחץ כאן