מס' כרטיס 94956  מדור ומדף: סב-א
 
אגרת מוסר
ששלח הרב מו"ה
אלעמי, שלמה
לתלמידו מפורטוגל. מבאר לו כל מדות חשובות
ווארשא תר
(דוד שקלאווער)
16°. 16, (1) דף
2 טפסים. טופס נוסף נכרך עם: רוקח
 
לתצלום הספר לחץ כאן