מס' כרטיס 94960  מדור ומדף: סב-א
 
אגרת מוסר
אלעמי, שלמה
ונלוה לזה דברים יקרים מהרהצה"ק:
אלתר, יצחק מאיר אדמו"ר מגור
והרההצה"ק ר':
חנוך העניך הכהן מאלכסנדר
ווארשא תרפה
8°. 16 דף
(וואגמייסטער)
 
לתצלום הספר לחץ כאן