מס' כרטיס 94965  מדור ומדף: קכא-א
 
אגרת מלאכת מחשבת
גייגר, שלמה זלמן ב"ר אהרן יחיאל מיכל
על שני חלקי ספר מלאכת שמים, מחברת ראשונה
פפד"מ תריד
8°. 33, (3) ע'
(מיולער)
מחברת שניה:
(4)°, 35-66 ע'.
במדור סב-א
 
לתצלום הספר לחץ כאן