מס' כרטיס 94966  מדור ומדף: קכב-א
 
אגרת מלחמת חובה
קארלבורג, יהודא ליב
נגד המתקנים החפצים לבטל יו"ט שני של
גליות
אמשטרדם תקצג []
12°. (3) דף
(הירץ פאן עמבדען). 2 טופסים
 
לתצלום הספר לחץ כאן