מס' כרטיס 94967  מדור ומדף: סז-א
 
אגרת המליצה ומשפט לשון הקודש
מרגליות, יהודה ליב
דרכי המליצה והשיר בעקבות ר' אליהו בחור
והרמח"ל
נאווידוואר תקנו
59 דף
3 טפסים
טופס נוסף במדור קל
 
לתצלום הספר לחץ כאן