מס' כרטיס 94968  מדור ומדף: סב-א
 
אגרת מלכת שבא
עמרם, נתן ב"ר חיים
חקירות ומליצות
אמשטרדם [] תרב []
8°. (1), 11 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן