מס' כרטיס 94971  מדור ומדף: סב-א
 
אגרת הנחמה
מיימון ב"ר יוסף הדיין
אבי הרמב"ם
י"ל בפאריז בשנת תרכ"ו ויצא עתה שנית מאת
מחזיקי הדת בווארשא מוגה ומסודר ע"י:
הלפרין, שלמה
ווארשא תרעג
8°. 32 ע'
(פימענט ושוואבע). מע' כג ואילך ליקוטים
שונים
 
לתצלום הספר לחץ כאן