מס' כרטיס 94975  מדור ומדף: סב-א
 
אגרת הפורים
אוגרת: סדר התפלה לפורים, ומקרא מגלה -
אסתר, קרובץ לפורים. חובר מאתי:
בידינגן, משה ישראל
מיץ תקעז
(אפרים האדאמאר)
8°. (1), 59 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן