מס' כרטיס 94976  מדור ומדף: סב-א
 
אגרת הפורים
ביאור הגיוני על:
תורה נביאים כתובים - אסתר
מאת:
יאשפאן, יצחק ב"ר דוד
מבאלבירישאק
ווילנא חש"ד
8°. 16 דף
(ש. פיגונרבער)
 
לתצלום הספר לחץ כאן