מס' כרטיס 94977  מדור ומדף: סב-א
 
אגרת פורים חבובי
קריגער, אליעזר ליבער בן אפרים פישל
ווארשא תרסח [] 1908
8°. 14 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן