מס' כרטיס 94978  מדור ומדף: סב-א
 
אגרת הפסח
הוא חלק א':
מאמר גאולת מצרים
אראנזאן, אליעזר הלל ב"ר יצחק
מק"ק סלאבדקי דקאוונא
פפד"מ תרמד
8°. 7 ע'
(אלימלך סלאבאטצקי)
נכרך עמו: הגאולה.
 
לתצלום הספר לחץ כאן: 
1  2