מס' כרטיס 94981  מדור ומדף: קכא-א
 
אגרת צדק עולמים
הוא הזאציאליסמוס, באור התורה ודת היהדות
מאתי:
קאטצבורג, דוד צבי הכהן
עורך ה"תל תלפיות"
ווייטצען תרעח
12°. 32 ע'
(תל תלפיות)
 
לתצלום הספר לחץ כאן