מס' כרטיס 94984  מדור ומדף: קכא-א
 
אגרת צפון
אי"ש יהודי
שווארץ, יוסף
מכתב הנמצא בביהכנ"ס מחזיקי תורה
בגראסווארדען מיוחס לרב גאון
סאיני תרפז
8°. (4), 20 דף 18 ע'
(ווידער). על נייר אדום. ונלוה לו על נייר
אדום זכרון לדור אחרון תולדות החברה הנ"ל.
טופס נוסף במדור סב-א
 
לתצלום הספר לחץ כאן