מס' כרטיס 94990  מדור ומדף: פג-א
 
אגרת הקודש
סגל, גרשון ב"ר אליעזר
ואגרת:
יחוסא דצדיקייא
חבר כמה':
אהרן הלוי
בספרים אלו מפורטים כל הדרכים וכל הגלילות
של ארץ ישראל, וכבר נדפס באמשטרדם בשנת
שצה, ספר ישראל ב. הוצאת היו"ם
ירושלים תרצא
12°. (1), 25, (2) ע'
טופס נוסף: קכא-א
 
לתצלום הספר לחץ כאן