מס' כרטיס 95000  מדור ומדף: סב-א
 
אגרת הקדש
ששלח הרב רמב"ן לאחד החברים בענין חבור
האדם אל אשתו, נדפס בבסיליאה בשנת ש"מ
ברלין תקנג
12°. 7 דף
טופס נוסף נכרך עם: זהר תנינא
 
לתצלום הספר לחץ כאן