מס' כרטיס 95001  מדור ומדף: נז-א
 
אגרת הקודש
שניאור זלמן (אדמו"ר הזקן)
זולצבך תקמו
ואינו אלא זיוף השנה והמקום
טשרנוביץ [?] תרכ [?]
12°. 32 דף. אותיות רש"י.
טופס נוסף (חסר דפים ב-ג) נכרך עם גן יה.
בספרו של מונדשיין: ע' 162-163
 
לתצלום הספר לחץ כאן