מס' כרטיס 95003  מדור ומדף: סב-א
 
אגרת קץ חי
חיות, יצחק ב"ר אברהם
מעשים נוראים שראה בעולם העליון
דרוהוביטש תרמו
12°. (4) דף
(א.ה. זופניק)
 
לתצלום הספר לחץ כאן