מס' כרטיס 95011  מדור ומדף: סב-א
 
אגרת שמואל
די אוזידא, שמואל ב"ר יצחק
פירוש על:
תורה נביאים כתובים - רות
מימינו רש"י ז"ל, נדפס שנית:
אמשטרדם תעב
4°. 59 דף
(נתנאל פואה). נכרך עמו: לחם דמעה
טופס נוסף במדור ב-א
טופס נוסף במדור קלא
 
לתצלום הספר לחץ כאן