מס' כרטיס 95012  מדור ומדף: סב-א
 
אגרת שמואל
די אוזידא, שמואל ב"ר יצחק
פירוש על:
תורה נביאים כתובים - רות
זולקווא תקסא
(מרדכי רבין שטיין)
4°. 62 דף
טופס נוסף במדור קיז-א
טופס נוסף נכרך עם ברית כהונת עולם
 
לתצלום הספר לחץ כאן