מס' כרטיס 95016  מדור ומדף: סב-א
 
אגרת תימן
המכונה:
פתח תקוה
משה בן מימון (הרמב"ם)
כמו שנדפס באמשטרדם
לבוב תריא
12°. (13) דף
(פראנץ גאלינסקי)
 
לתצלום הספר לחץ כאן