מס' כרטיס 95017  מדור ומדף: סב-א
 
אגרת תימן
המכונה:
פתח תקוה
משה בן מימון (הרמב"ם)
כמו שנדפס באמשטרדם
לבוב תרכה [] 1865
12°. (12) דף
(מדפיס)
 
לתצלום הספר לחץ כאן