מס' כרטיס 95018  מדור ומדף: סב-א
 
אגרת תימן
משה בן מימון (הרמב"ם)
העתיקה מלשון ערבי לעברי:
אבן תבון, שמואל ב"ר יהודה
הובאה ראשונה לדפוס בהשחר שנה חמישית עם
הקדמה והערות מאת:
האלוב, דוד
וינה תרלד
8°. 66 ע'
(לעאפאלד האהן, ה. האמבער)
 
לתצלום הספר לחץ כאן