מס' כרטיס 95019  מדור ומדף: סב-א
 
אגרת תימן
משה בן מימון (הרמב"ם)
יצא לאור מאת מחזיקי הדת בווארשא עם
הוספות מהרב:
הלפרין, שלמה
פיעטרקוב תרעא
8°. 16 דף
טופס נוסף במדור קכא-א
 
לתצלום הספר לחץ כאן