מס' כרטיס 95021  מדור ומדף: סב-א
 
אגרת תימן השנית
על אודות משיח שוא שקם מחדש בתימן ערוכה
ושלוחה להרבנים בק"ק צנעא מאת הרה"ג:
ספיר, יעקב הלוי
איש ירושלים
מיינץ תרלג
12°. 62, (2) ע'
טופס נוסף חסר בתחילה ובסוף
טופס נוסף - שלם - במדור" קכא-א"
 
לתצלום הספר לחץ כאן