מס' כרטיס 95023  מדור ומדף: סב-א
 
אגרת תשובה
על דבר הכתובה ונוסחה הארמי, וקצות ענינים
הקרובים, מאתי הצעיר:
פריעדמאנן, אהרן ב"ר דוד יהודה
וינה תרמח
8°. (4), 108 ע'
(מאריטץ קנאפלמאכער)
 
לתצלום הספר לחץ כאן