מס' כרטיס 95024  מדור ומדף: קכה-א
 
אגרת התשובה
גירונדי, יונה ב"ר אברהם
פראג שנו
4°. 8 דף
 
לתצלום הספר לחץ כאן