מס' כרטיס 95026  מדור ומדף: קכב-א
 
אגרת תשובת רמב"ם ז"ל
ברין תקנז
8°. 59 דף
(יאזעף קארל ניימאנש)
 
לתצלום הספר לחץ כאן