מס' כרטיס 95027  מדור ומדף: סב-א
 
אגרת תשובת רמב"ם ז"ל
קניגסברג תריט
16°. 66 דף
(אלבערט ראסבאך). 2 טפסים
טופס נוסף במדור קל
 
לתצלום הספר לחץ כאן